Slægtens våbenskjold

 

 Våbenskjoldets oprindelse, alder og historie er ukendt, men uanset hvor i verden jeg er kommet i kontakt med personer der bærer slægtsnavnet, har de kendt til våbenskjoldet og været i besiddelse af aftryk af det, først og fremmest den udgave der er gengivet på forsiden.

Kun et sted er jeg stødt på den mere enkle udgave, der er også er vist nedenstående.

I slægten er desuden kendt et segl, der viser den pansrede arm med olivenkransen.

Våbenskjoldet findes beskrevet i:
FRIEDBERGER GESCHICHTSBLÄTTER, Band IX (1930) - side 26
Druck und Verlag von Carl Bindernagel
Beskrivelsen er gengivet i stamtavlen under Johann Friedrich Fischer Edler von Ehrenbach.

I ovennævnte publikation er også omtalt to borgervåben tilhørende henholdsvis Conradtus Facius (1629) og Antonius Facius (1753). Udover en beskrivelse af disse, er gengivet en tegning af førstnævntes våben.
Beskrivelsen er gengivet i stamtavlen under Antonius Facius.

 

våbenskjold                           våbenskjold

våbenskjold