Generel information

 

GENEREL INFORMATION OM SLÆGTSDATABASEN

 

HVORDAN SØGER MAN I DATABASEN
Et godt sted at starte er under "Profiler", hvor man kan få et vist indtryk af slægtens forløb og udbredelse.

Et andet sted er naturligvis "Stamtavle", hvor man, ved at klikke på et givet efternavns første bogstav, kommer ind i navneindekset, hvor navnene er ordnet alfabetisk.

Hvis man selv mener at høre hjemme i stamtavlen, er det naturligvis oplagt at klikke på det første bogstav i ens eget navn, og derefter finde det sted, på det navneindeks der fremkommer, hvor man skal være placeret.

Klikker man på et navn i navneindekset fremkommer en personside med informationer om den pågældende samt om dennes nærmeste familiemæssige relationer.

Herefter er der flere måder at komme videre på:

Hvis der på siden er anført: "Kilde" kan man få yderligere oplysninger ved at klikke på dette. For at vende tilbage til personsiden klikkes på "Tilbage" i browseren (øverste venstre hjørne af skærmen).

Browserens "Frem" og "Tilbage" kan i øvrigt benyttes generelt i databasen.

Klikker man på et navn på en personside, fremkommer den pågældendes personside. For nogle slægtliniers vedkommende vil det således være muligt at klikke sig gennem slægtens historie, fra 1990´erne tilbage til 1225, og tilsvarende ud ad sidegrene.

 

MANGLENDE OPLYSNINGER
Såfremt man konstaterer, at der mangler navne eller oplysninger, som man har kendskab til, er det naturligvis meget vigtigt, at man sender disse til mig. Allerbedst er det, hvis man benytter formularen under "Personoplysninger", men man kan naturligvis også bare sende en almindelig e-mail (se under "Gæstebog").

 

SLÆGTSFORSKNINGS PROGRAM
WIN-FAMILY hedder det slægtsprogram jeg benytter i min slægtsforskning, og det rummer en lang række muligheder og informationer, som ikke kommer til udtryk her. Man kan gratis downloade et demo-program, klik på: "Win-Family v.6.0" (nederst til venstre på en af slægtssiderne) eller gå til: www.winfamily.dk. Synes man om programmet, kan man kontakte mig vedrørende den totale slægtsdatabase, som rummer de informationer om slægten, som jeg har indsamlet gennem mere end 40 år, og disse kan så downloades direkte til slægtsprogrammet.

Georg M. Facius

våbenskjold