KLIK PÅ START FOR AT SLUKKE COMPUTEREN

Det er nemt at arbejde med en PC, man skal bare klikke på START når man vil slukke computeren, og sådan er det hele vejen igennem (frit efter Storm P.).

I den seneste tid har der været skrevet meget om, at en stor del af de danske hjemmecomputere står og samler støv, og undersøgelser har bekræftet, at det drejer sig om 65%. Der er for mig ingen tvivl om, at det overvejende skyldes, at det er alt for vanskeligt at bruge de PC´er og ikke mindst de programmer der er på markedet.

Computerbranchen kan beskyldes for meget, men logik og brugervenlighed står ikke højt på den liste, der toppes af dette millenniums største bommert – år 2000 problematikken. Tænk engang, flagskibet for den tekniske udvikling på vores planet har en indbygget mangel, som i sig selv indebærer næsten uoverskuelige konsekvenser og som nu kræver et astronomisk ressourceforbrug, der aldrig burde have været brug for.

Man må håbe, at brugere over hele verden forener sig, og kræver branchen til regnskab i bogstavelig og kontant forstand. Det er ikke morsomt at blive til grin, og det er ikke til at bære, når man bliver det for sine egne penge. Der må vel også være en form for produktansvarlighed på dette område, men indtil nu er det forbløffende lidt, man har hørt om erstatningskrav.

Med hensyn til logikken og brugervenligheden vil jeg ikke skrive en bog om det (endnu), men her nøjes med et enkelt eksempel:

Det er særdeles god og ofte gentaget PC-latin, at man skal tage sikkerhedskopier af sine filer.

Som sagt så gjort, jeg kalder mappen med mine tekstbehandlingsfiler frem, med det formål at tage en sikkerhedskopi af en del af dem, og hvordan gør man så det? Ja man kan jo kopiere en ad gangen, men det forekommer ikke rigtigt EDB-smart. Man må vel kunne klare dem alle i en arbejdsgang. Hvad siger det omfattende hjælpebibliotek, jeg har fundet det nødvendigt at anskaffe mig:

Windows 95 på 10 minutter af Sue Plumley, IDG Bøger
Stikordsregisteret har intet om sikkerhedskopiering eller back-up og "Kopier" som henviser til side 26, drejer sig kun om "Flyt og kopier mellem vinduer". HALLO, jeg troede, det var meget vigtigt det her!

Møjsommelig bladring bringer mig til side 35 hvor det viser sig, at der gemmer sig noget om at kopiere filer til en disk. Der står noget om, hvordan man markerer filer, men ikke noget om, hvordan selve kopieringen udføres.

Windows 95 for alle af Kay Yarborough Nelson, IDG Bøger
Stikordsregisteret har intet om sikkerhedskopiering eller back-up, men med endnu en møjsommelig bladring finder jeg på side 27 et underafsnit der hedder "Kopiér filer til diskette". Det begynder med "Det kan godt virke indviklet at kopiere filer til disketter" – ENIG - "Forestil dig, at du ønsker at bruge Stifinder". Det er virkeligt avanceret EDB det her, tænk om det var så let! Der menes nu nok, at man skal klikke sig frem til Stifinder. "Anvend herefter rullepanelerne for at vise drev A---det eneste du nu skal gøre, er at trække elementets ikon til den ikon, der repræsenterer drev A" HVORDAN GØR MAN DET?

I de "Hurtige tips" til afsnittet er forklaret at "markere et element" betyder at klikke på det – FINT NOK, men der står ikke noget om at "trække".

Word 97 Kursushæfte af Pia Hardy og Kåre Thomsen, IDG Bøger
Intet relevant i stikordsregisteret. Lektion 4: Flyt og kopier vedrører ikke kopiering til diskette, og jeg kan ikke umiddelbart finde noget om emnet i det hele taget.

Multimedier & CD-ROM For Dummies
Intet relevant i stikordsregisteret. "Kopier" – side 181 drejer sig kun om jura!

Det er nok OK i betragtning af bogens titel (til gengæld er det ikke OK, at bogen sælges på bogudsalg uden den annoncerede CD-ROM, sådan som det er tilfældet).

Hvad så med HJÆLP i MICROSOFT WORD på computeren
Ordet kopiering findes ikke ved søgning, og det eneste der findes i indekset er "Kopiere dokumenter automatisk".

Disk/diskette findes ikke i indeks.

Kopiering fra diskette til harddisk
Den anden vej rundt er vejledningerne lige så mangelfulde.

Kommentar
For mig at se er der inden for EDB i vidt omfang tale om en teknologisk udgave af Kejserens Nye Klæder. Gode gamle H.C. Andersen kunne ikke have ønsket sig et tydeligere eksempel). De næsten ubegrænsede tekniske muligheder som den elektroniske databehandling rummer, burde gøre det til en selvfølge, at de færdige produkter, hardware som software var uhyre lettilgængelige og logiske at betjene sig af.

For nu at tage eksemplet ovenfor, kunne jeg forestille mig, at man i princippet blot skulle skrive: "kopier på diskette" i et dertil indrette felt, hvorefter den eller de filer man har fremme kopieres på disketten, eller der kunne være et selvstændigt icon for funktionen.

I stedet fyger det hen over skærmen med oplysninger, som i bedste fald er irrelevante, ofte uforståelige, og i værste fald direkte forkerte, og computeren foretager sig de besynderligste ting uden påviselig grund, som f.eks. at blokere ("fryse") et par gange om dagen, vel at mærke uden at fortælle hvorfor, eller hvad man skal gøre for at komme videre.

Det er utroligt, at vi finder os i at skulle betale i dyre domme for noget, som er så betjeningsretarderet og ekspertfikseret, men lige som i "Kejserens Nye Klæder" er der ikke nogen der tør sige noget højt af frygt for at blive betragtet som ubegavet, ubehjælpsom og uegnet til det elektroniske samfund.

- men jeg tør godt sige, at jeg synes det er på tide, at det elektroniske samfund indretter sig på de mennesker samfundet rent faktisk består af, og ikke omvendt, sådan som det alt for længe har været tilfældet.

Tryk på START for at slukke computeren, hvis du da kan nå det inden den selv gør det, og rigtig god fornøjelse med år 2000.

September 1999

Georg Facius