Overskrift

GEORG M. FACIUS
LØVSANGERVEJ 10
8300 ODDER

Tlf. 8654 5587
Fax 8654 5587

e-mail: facius@vip.cybercity.dk 

20. januar 1999 

Borgmester Flemming Knudsen
Rådhuset
Rådhuspladsen 2
8000 Århus C

 

Kære Flemming Knudsen

Vedlagt sender jeg dig et billede af en af de længstlevende udøvende danske musikere, sandsynligvis den længstlevende, nemlig kapelmester, saxofonist og tidligere professor ved musikkonservatoriet, Winstrup Olesen, som i dag er knap 92 år gammel og stadig aktiv, som det fremgår af vedlagte avisklip.

Gennem de senere år har Winstrup Olesen og jeg, som i denne sammenhæng blot er jazzentusiast, udviklet et nært bekendtskab, og er i løbende kontakt med hinanden. Han har betroet mig, at han er yderst bekymret for, hvordan det skal gå hans kone, når han er borte, eftersom deres økonomiske situation er meget anstrengt, og da det mest er inden for velgørenhed at Winstrup Olesen og hans hustru Helen nu kan udfolde deres aktiviteter, er det småt med indtægterne.

Uden direkte sammenhæng med dette i øvrigt, kan jeg fortælle dig, at jeg arbejder med planer om at rejse midler til at købe Winstrup Olesens samling af musik memorabilia, instrumenter, plader, bånd, noder, fotos etc. etc., fordi det, bl.a. også på ovennævnte baggrund, må forudses, at denne unikke samling ellers med tiden vil blive spredt for alle vinde, og en væsentlig dansk kulturarv dermed gå tabt.

Jeg vil derfor spørge dig, om ikke det ville være et projekt som Århus By ville engagere sig i. I første omgang kunne jeg forestille mig, at der kunne findes et egnet lokale, evt. i tilknytning til musikhuset eller til et museum, hvor samlingen kunne gøres tilgængelig for offentligheden.

På længere sigt kunne der måske tænkes etableret et egentlig museum for dansk jazz og dermed beslægtet musik. Mig bekendt findes der ikke noget sådant i Danmark, og jeg så da hellere at det fik hjemsted i Århus end i København. Vi er jo rigtig mange jazzfans i Danmark, og jeg tror der ville blive stor opmærksomhed omkring, og interesse for, et sådant projekt, og så har Winstrup Olesen jo også spillet meget i Århus.

Det kunne blive et markant kulturhistorisk tiltag i tilknytning til årtusindskiftet.

Jeg håber at måtte høre fra dig.

 

De venligste hilsner

Georg Facius