ANBEFALINGER TIL ARRANGØRER

 

TRANSPORT
Der skal sørges for forskellige afgangsmuligheder, afpasset efter de tidspunkter deltagerne skal konkurrere.

TEAM-GUIDER
Hver nation bør forsynes med en sprogkyndig guide, om muligt en der taler den pågældende nations sprog. Så vidt muligt bør guiden indlogeres på samme hotel som holdet.

FORPLEJNING
Maden bør være varieret og i tilstrækkelig mængde, ligesom der bør tages hensyn til de "tunge deltageres" behov. Der bør være tilstrækkelig kapacitet til at alle kan få serveret mad på én gang.

INDKVARTERING
Oftest skal der naturligvis tages hensyn til prisen, men der bør også tages hensyn til om hotellet er placeret i et roligt kvarter uden trafikstøj etc., og om kapaciteten er tilstrækkelig, ikke kun hvad angår værelser, men også spisefaciliteter, opholdsrum og fritidsfaciliteter.

6. JUNI 2000
Georg Facius