TEKNISK MØDE

 

Teknisk møde bør afholdes i et lokale af en passende størrelse, med det nødvendige antal siddepladser, hvorfra man uhindret skal kunne se, hvad der bliver vist, og høre hvad der bliver sagt.

Der bør være sørget for en behagelig temperatur i lokalet.

Følgende bør være til rådighed:
Tavle eller flip-over, overhead projector, højttalersystem.

Mødet bør ledes af en person med den nødvendige autoritet og den nødvendige tekniske og organisatoriske viden, og vedkommende skal så vidt muligt kunne lede mødet på engelsk. Hvis ikke det sidste er tilfældet, skal der være en kompetent tolk, helst med kendskab til atletik.

Så meget information som muligt bør foreligge skriftligt på forhånd, og være udleveret til de relevante personer ved deres ankomst til byen, eller så tidligt som muligt inden Teknisk Møde, og kun helt undtagelsesvist ved mødets begyndelse.

Den skriftlige information bør bl.a. omfatte:

AGENDA OF THE TECHNICAL MEETING

 1. Welcome
 2. Presentation
 3. The stadium
 4. Timetable
 5. List of participants
 6. Order of lanes, jumping and throwing order
 7. Jumping heights
 8. Runways
 9. Practice trials
 10. Intermediate times
 11. Starters command
 12. Control of implements
 13. Doping control
 14. Opening and closing ceremonies
 15. Victory ceremony
 16. Records
 17. Information in the stadium
 18. Transportation
 19. Security
 20. Media
 21. Jury of appeal
 22. Banquet
 23. Various