REDSKABSKONTROL

Balancevægt og lodder. Lodderne bør være kontrolleret af Kongelig Vejer og Måler eller tilsvarende (attest). Derefter kontrolleres vægten ved hjælp af lodderne.

Kontrolleret digitalvægt kan anvendes. 

Kvitteringsformular til afgivelse af kvittering for afleverede redskaber. 

Måleskema hvor grunden til afvisningen af et bestemt redskab anføres. Særligt måleskema for spyd. 

KUGLE
Kontrol af:
1. Vægt
2. Diameter
     - måles med metalredskab bestående af to parallelle stænger, som er fastgjort vinkelret på en tredje stang
3. Form, skal være cirkulær over alt
    - kontrolleres ved hjælp af udskæring i metalplade
4. Overfladen skal være glat
5. Tyngdepunktet skal være i centrum
    - lad kuglen rulle hen ad et plant gulv. Såfremt tyngdepunktet er korrekt placeret, vil kuglen følge en lige linie.

DISKOS
Apparatur til kontrol af diameter og tykkelse. 

Kontrol af:
1. Vægt
2. Diameter
3. Tykkelse
4. Tyngdepunkt
5. Metalkerne
6. Overfladen  - skal være jævn og glat over alt, herunder også kanten, og overfladen på de to sider skal være ens
     - når diskossen lægges på en plan flade, og derefter vendes, skal afstanden fra diskossens kant til underlaget være den samme.

SPYD
Skydelære, metallineal 60 cm, redskab til kontrol af tyngdepunkt, redskab til kontrol af spidsens vinkel, "hulplade" af slidstærkt metal til kontrol af diverse diametre, stålmålebånd.

 Kontrol af:
1. Vægt
2. Totallængde
3. Tyngdepunkt
4. Bevikling - placering og tykkelse
5. Spids
6. Længdeprofil - ved hjælp af metallineal
7. Diameter
    a) umiddelbart foran beviklingen
    b) umiddelbart bag beviklingen
    c) 150 mm fra spids
    d) umiddelbart bag spids (hoved)
    e) 150 mm fra bagende

HAMMER
Redskab til kontrol af totallængde, samt tyngdepunkt og diameter på hammerhoved. 

Kontrol af:
1. Vægt
2. Totallængde
3. Hovedets form - skal være cirkelrundt over alt
4. Hovedets diameter
5. Hovedets tyngdepunkt
6. Håndtag
7. Leje og led 

SPRINGSTÆNGER

Kontrol af:
1. Bevikling med tape
    a) nederste ca. 30 cm - ingen begrænsning for bevikling
    b) øvrige del af stangen - bevikling med maksimalt 2 lag tape, beviklingen skal være af ensartet tykkelse og med en glat overflade. 

Kontrollen kan evt. foregå på konkurrencestedet.

6. JUNI 2000
Georg Facius