REDSKABER, REKVISITTER OG FACILITETER

 

 

LØB

LØBEBANEN

Kegler

Højde: min. 20 cm, indbyrdes afstand: max. 4,oo m - passende antal til brug, hvor sargen fjernes. Skal retableres så snart det er muligt, og der bør afsættes en person til at overvåge keglernes placering hhv. sargens retablering.

Keglerne skal placeres på den hvide afgrænsningslinie således, at yderkanten af keglens fod falder sammen med den kant af den hvide linie, der er nærmest løbebanen.

 

Vindmåler

Placeres på inderkredsen, på opløbsstrækningen, max. 2,00 m fra inderste afgrænsning af bane 1,

50 m før målstregen og i en højde af 1,22 m.

Mekaniske vindmålere bør være forsynet med en passende beskyttelse, som reducerer eventuelle påvirkninger fra sidevind. Når der anvendes rør, bør længden på begge sider af måleinstrumentet være mindst det dobbelte af rørets diameter .

 

Omgangstæller

Ved længere løb skal deltagere, der er overhalet med en eller flere omgange, tydeligt have vist det aktuelle resterende antal omgange på et skilt, enten ved hjælp af håndholdte skilte, hvor tallet kan ændres, eller med fortrykte, håndholdte skilte. I begge tilfælde skal man sørge for at der er et tilstrækkeligt antal.

 

Normalt vil det være bedst at officials med håndholdte skilte går ind på løbebanen udefra (dels for at undgå trængsel omkring den faste rundetæller, dels fordi der er et bedre overblik udefra), når det aktuelle skilt skal vises, og tydeligt markerer det over for den løber, det drejer sig om.

 

Tidsdisplay

Placeret ved målstreg og ved 200 m start, og/eller evt. på resultattavle.

 

Omgangsklokke.

Der skal ringes for alle løbere der går ud på sidste omgang.

 

Banemarkeringskasser 

Med tyvstartmarkering og evt. højttaler samt transportvogn til kasserne og startblokkene.

 

Markering af indløbslinie for 800 m og 4 x 400 m (samt 4x200m når hele distancen ikke løbes på bane)

2 flag, højde min. 1,50 m. Eventuelt kan suppleres med små kegler eller "prismer" (5cm x 5 cm og max. 15 cm høje) i samme farve som indløbslinien (IAAF Rule 163.5), der placeres i krydsene mellem banelinierne og indløbslinien. 

Personligt er jeg af den opfattelse, at prismerne bør være af en anden farve end banelinierne og indløbslinien, så de kan ses tydeligt.

 

Tape

8 ruller gul tape ved skiftestederne til markering på løbebanen, kun 1 stk. pr. deltager, max. 5 cm x 40 cm.

Deltagerne må bruge egen tape, men ikke kridt eller lignende.

 

Væskepost

Ved løb fra og med 5.000 m bør der i meget varmt vejr placeres en væskepost midt for langsiden modsat opløbssiden, bestående af 2-4 borde, 1-2 på inderkredsen tæt på bane 1, 1-2 på bane 3 eller 4 afhængig af forholdene. På bordene baljer med vand og svampe, samt plastickrus med vand - selvbetjening og betjening.

 

Pga. dopingproblematikken bør eventuelt anvendes små, lukkede plasticflasker med vand, i stedet for krus.

 

Hække

Det nødvendige antal hække + reserve.

Vogne til transport af hække.

Hækkene skal placeres således, at den side af overliggeren der er nærmest startlinien, flugter i lodret linie med den markering på banen, der angiver den korrekte afstand fra startlinien.

Der bør forefindes hække på opvarmningsområdet.

Hækkene bør være forsynet med afmærkninger forneden på hækkene, der tydeligt angiver, hvor hækkene skal stå i forhold til mærket på løbebanen.

 

Forhindringsløb

Kontroller at vandspejlet har den korrekte længde

 

Forhindringsbomme:

Det nødvendige antal, med den nødvendige højde (evt. indstillelige).

Vogne til transport af bomme.

Den bom løberne passerer først bør være 5,00 m lang.

Bommen ved vandgraven skal have en længde, der svarer til vandspejlets bredde, som må være min. 3,64 m og max. 3,68 m. Bommen skal stå urokkeligt fast.

De flytbare bomme skal placeres således, at bommen rager 30 cm ind over inderbanens inderste afgrænsning.

 

START OG FINISH

 

Elektrisk tidtagning

Der skal forefindes to fuldautomatiske tidtagningsanlæg - foto/video - som er installeret helt uafhængigt af hinanden, og som får strømforsyning fra hver sin fase.

Anlæggene skal være af en type, som er godkendt af IAAF. Deres nøjagtighed skal være testet inden for de seneste fire år forud for konkurrencen, og der skal foreligge en skriftlig bekræftelse på dette.

 

Kontrol af tidtagningsanlæg:

Kontroller at de sorte firkanter på målstregen sidder lige i krydset mellem baneafmærkningen og målstregen.

 

Står kameraerne rigtigt?

ved et videobaseret system skal der kunne ses lodrette sorte linier på skærmen

ved et fotosystem skal der ses i objektivet, om kameraet er rettet nøjagtigt ind på mållinien

kameraerne skal stå fast og solidt, så vidt muligt fastgjort til underlaget.

 

Zero test

Kontroller at systemerne starter samtidigt med skuddet ved at affyre startpistolen direkte på mållinien (husk at beskytte kunststofbanen).

Registreringen af tiden skal starte samtidigt med skuddet, og følgelig samtidigt på begge anlæg.

 

Gangkontrol

Kontroller at begge kameraer fungerer samtidigt ved at affyre startpistolen og derefter lade systemerne køre i ca. 5 min., hvorefter der gennemføre en prøvepassage af mållinien. De registrerede tider sammenlignes.

 

Aflæsning - kontroller at bemandingen aflæser billederne korrekt (torso).

 

Startblokke

6/8 startblokke + evt. reserve. Om muligt med indbygget tyvstartregistrering.

 

Startpistoler

Starter/recall starter(e), transducere etc.

Der bør være 2 recall startere ved 200m og 400m.

 

Podium til starter

Skal være let at flytte med. Evt. skammel eller stige.

 

Lodtrækningsnumre - evt.

Tidtagertrappe - evt.

Stopure - evt.

Gule flag til banedommere.

Depecher.

Kurve til overtrækstøj.

  

SPRING

 

Højdespring

Overliggere.

Målepind.

Vindpose.

Tilløbsmarkeringer (sko eller lign. bør ikke tillades anvendt).

Tidsur som tydeligt viser sekunder.

Resultattavle.

Evt. separat tavle med angivelse af springhøjde.

Rødt og hvidt flag.

Skamler/stiger til brug ved oplægning af overligger.

Hvid tape eller lign. til markering af afgrænsningen af området bag det lodrette plan under overliggeren.

 

Stangspring

Overliggere

Gafler til oplægning af overliggere.

Målepind.

Vindpose

Tilløbsmarkeringer (sko eller lign. bør ikke tillades anvendt).

Tidsur som tydeligt viser sekunder.

Resultattavle.

Evt. separat tavle med angivelse af springhøjde.

Rødt og hvidt flag.

Stativ/bukke til springstænger.

Hvid tape eller lign. til markering af afgrænsningen af området bag det lodrette plan under overliggeren.

 

Længde- og trespring

Planker med voks (hældning på vokslistens forkant: 45 grader).

Målebånd - helst stålmålebånd, men, bortset fra internationale mesterskaber, er glasfiber også tilladt.

Metalpløk til placering i målepunktet.

Vindpose.

Tilløbsmarkeringer (sko eller lign. bør ikke tillades anvendt).

Tidsur som tydeligt viser sekunder.

Resultattavle.

Rødt og hvidt flag.

Kegle til markering af at tilløbsbanen er spærret.

Skilt med angivelse af længder - placeres i sikker afstand fra springgraven.

 

Vindmåler, placeret 20,00 m fra afsætsplanken (afsætslinien), i en højde af 1,22 m, og ikke mere end 2,oo m fra tilløbsbanen.

Mekaniske vindmålere bør være forsynet med en passende beskyttelse, som reducerer eventuelle påvirkninger fra sidevind. Når der anvendes rør, bør længden på begge sider af måleinstrumentet være mindst det dobbelte af rørets diameter .

Flag eller lignende til markering af, hvor målingen skal startes. Placeres ved længdespring 40,00 m fra afsætsplanken (afsætslinien), og ved trespring 35,00 m fra afsætsplanken (afsætslinien).

Kost, rive, skraber og evt. afretningsbræt.

Markering af dansk rekord/andre rekorder - eventuelt.

 

KAST

 

Kuglestød

Kugler

Målebånd - helst stålmålebånd, men, bortset fra internationale mesterskaber, er glasfiber også tilladt.

Metalpløk til placering i målepunktet.

Kastevinkel samt kastebuer med angivelse af længder i begge sider.

Resultattavle.

Rødt og hvidt flag.

Kegle til markering af at kasteringen er spærret.

Tidsur som tydeligt viser sekunder.

Kost til fejning af kastering.

Måtte til rensning af sko.

Klude til aftørring af kugler.

Positionsmarkeringer (nummerskilte) til markering af længste stød for hver deltager

- numrene bør fremgå af programmet.

Stativ til kugler.

"Tagrende" til returnering af kugler.

Markering af dansk rekord/andre rekorder - eventuelt.

 

Spyd - Diskos - Hammer

Kasteredskaber

Optisk måleudstyr eller målebånd..

Prisme/metalpløk til placering i målepunktet.

Rødt og hvidt flag.

Resultattavle.

Kegle til markering af at kastering/tilløbsbane er spærret.

Kastebur (diskos og hammer).

Kost til fejning af kastering (diskos og hammer).

Måtte til rensning af sko (diskos og hammer).

Klude til aftørring af redskaber.

Tilløbsmarkeringer (spyd) (sko eller lign. bør ikke tillades anvendt).

Positionsmarkeringer (nummerskilte) til markering af længste kast for hver deltager.

- numrene bør fremgå af programmet.

Kastevinkler samt kastebuer med angivelse af længder i begge sider.

Tidsur som tydeligt viser sekunder.

Stativ til redskaber.

Afspærring af landingsområde - fangnet.

Markering af dansk rekord/andre rekorder - eventuelt.

 Opvarmningsområde

Diverse redskaber

 Målebånd

Der bør anvendes stålmålebånd, men glasfibermålebånd er tilladt.

Det målebånd der udlægges til brug for placering af positionsmarkeringer, bør være af glasfiber, da et stålmålebånd nemt vil kunne beskadiges.

15. juni 2003
Georg Facius